دولت تلاش زیادی کرد که توافق ژنو در فاصله 100 روز اول فعالیتش صورت بگیرد . به این ترتیب  گفتنی های زیادی برای ارائه به مردم در 100 روز اول وجود داشت والبته اقتصاد کشور و معیشت مردم هم در مدت زمان 6 ماه با اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل به نظر می رسید که دچار تغییر و تحولاتی شود . این تغییر و تحولات و تاثیر توافق ژنو در وضعصیت اقتصادی کشور با این حال در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است . سخنگوی دولت از این مسئله به عنوان مسئله ای احتیاطی نام برده و می گوید این کار برای این است که اگر قرار است هر اتفاقی در این زمینه بیافتد بر روی بودجه کشور و پیش بینی ها برای آینده کشور تاثیری نداشته باشد . از همین رو در بودجه سال آینده میزان فروش نفت به همان میزان سال 92 یعنی یک میلیون بشکه نفت دیده شده است اما در سایر موارد حساب زیادی بر روی رفع برخی تحریم ها و رونق صنعت و رشد اقتصادی کشور به عمل آمده است .

یکی از ردیف های بودجه ای که حساسیت زیادی داشته و به نظر می رسد به طرز معناداری در بودجه جای گرفته و به آن پرداخته شده است ، بودجه اقدامات و فعالیت های هسته ای توسط سازمان انرژی اتمی است .  در سال 92 با توجه به اینکه دولت موظف شده بود برای تاسیس 10 مکان جدید برای نیروگاه هسته ای طرحهای مطالعاتی و مکان یابی های لازم را انجام دهد ، بودجه ای برای این مسئله برای سازمان انرژی اتمی در نظر گرفته شده بود . همچنین سایر فعالیت های هسته ای نظیر تحقیق و تلاش برای تولید سانتریفیوژ های نسل جدید نیز از جمله اقداماتی بود که بودجه ای میلیاردی در لایحه به آن اختصاص پیدا کرده بود . با این حال مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه در اقدامی که تاکنون دلیلی هم برای آن قید نشده ، تمام بودجه این بخش را حذف کرده و رقم 0 در قانون بودجه سال 92 دیده می شود . در قانونی که علی لاریجانی برای اجرا به دولت ابلاغ مرد ، ردیفهایی توسط نمایندگان تغییر پیدا کرده بود که وقتی به سازمان ارنژی اتمی می رسید همگی صفر شده بود اما در جای دیگری به ظاهر تمام این موارد به صورت یکجا به سازمان انرژی اتمی تحت ردیف بودجه ای طرح های سازمان انرژی اتمی و واحدهای تابعه در نظر گرفته شده است .

از جمله این موارد می توان به  بودجه اطلاع رسانی هسته ای ، کاربرد تحقیقات علوم هسته ای در صنعت، تحقیقات بنیادی هسته ای ، تاسیسات هسته ای ، حفاظت در برابر اشعه، حفاظت از تاسیسات هسته ای شکور ، سوخت هسته ای ، تجهیز معادن اورانیوم ، مطالعه ده سایت غنی سازی صنعتی سازی اورانیوم ، طراحی و احداث نیروگاههای جدید هسته ای و طرای و ساخت سانتریفیوژ های نسل دید اشاره کرد که با وجود اینکه هر کدام ردیف بودجه جداگانه ای داشتند ، همگی در نهایت با تصمیم مجلس بودجه شان صفر شد. (شکل 1)

بودجه در نظر گرفته شده برای مطالعه ده سایت صنعتی غنی سازی اورانیوم در لایحه دولت 23 میلیارد ریال، طراحی و احداث نیروگاههای جدید هسته ای 80 میلیارد ریال و طراحی و ساخت سانتریفیوژهای نسل جدید 75 میلیارد ریال بود که همگی صفر شدند و البته در ردیف بودجه دیگری مبلغی معادل 7 هزار میلیارد ریال برای طرح های سازمان انرژی اتمی و واحدهای تابعه در نظر گرفته شد که قبل از این در بودجه نیامده بود.

در بودجه سال 93 با این حال اگر دولت می خواست بر اساس توافق ژنو عمل کرده و تولید و مطالعه سایت های جدید برای غنی سازی اورانیوم و حتی ساخت سانتریفوژ های جدید را از دستور کار خود برای همیشه خارج کند ، قاعدتا نباید بودجه ای برای این موارد در نظر می گرفت . با این حال چنانکه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز بیان کرده بود به نظر می رسد دولت نمی خواهد بودجه خود را بر اساس توافق ژنو و یا احتمال توافق های بعدی در این زمینه ببندد و به همین دلیل بودجه مناسبی برای ادامه این طرحها در نظر گرفته شده است .

در پیوست اول لایحه بودجه سال 93 برای طراحی و احداث نیروگاههای جدید هسته ای مبلغی بیش از مبل سال پیش در نظر گرفته شده است اما از سوی دیگر برای طراحی و ساخت سانتریفیوژهای نسل جدید نیز که قرار است در زنجیره های 164 تایی آماده استفاده شوند و مطالعه ساخت سایت های صنعتی غنی سازی همان مبالغ سال پیش دوباره در این لایحه نیز تکرار شده اند .

در نظر گرفته شدن این مبالغ برای اکتشاف اورانیوم ، تحقیق و تولید هسته ای و توسعه دانش بنیادین هسته ای در نظر گرفته شده است ، نشان می دهد ایران هم همواره گزینه های خود را برای مقابله با عمل نکردن آمریکا و متحدان غربی اش به تعهدات توافقنامه ژنو آماده دارد و در صورتی که این مذاکرات نتواند در مدت 6 ماه حقوق هسته ای ایران را به رسمیت شناخته و موانع برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بردارد ، ایران برنامه های زیادی برای احداث سایتهای جدید عنی سازی و همچنین نیروگاههای اتمی و سانتریفیوژ های نسل جدید دارد.

برنامه بودجه مصوب دولت برای سال 92 بودجه مصوب دولت برای سال 93
طراحی و ساخت سانتریفیوژهای نسل جدید 75.000 75.000
طراحی و احداث نیروگاههای جدید هسته ای 80.000 100.000
مطالعه 10 سایت صنعتی غنی سازی اورانیوم 23.000 23.000
تجهیز معادن اورانیوم 450.000 450.000
سوخت هسته ای 600.000 600.000
اکتشاف سراسری اورانیوم 620.000 620.000
تحقیقات بنیادی هسته ای 42.000 42.000
منتشر شده در: رجا نیوز