احمدی نژاد ماه آینده با کناره گیری از قدرت ، میراثی سمی برای جانشین خود در ریاست جمهوری به جای می گذارد.

حسن روحانی ، روحانی معتدل و رییس جمهور منتخب ، به دلیل تحریم ها و همچنین سوء مدیریت دولت قبلی با بحران اقتصادی  و همچنین فشار بین المللی برای سازش در موضوع هسته ای این کشور رو به رو است و از سوی دیگر تهدیدات نظامی اسراییل را نیز در پیش رو دارد . با این حال بزرگترین چالش اصلی اومطمئن شدن از این مسئله است همواره پشتیبانی و حمایت رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای را با خود داشته باشد . نه تنها آیت الله خامنه ای تنها کسی است که تمام امور را در دست دارد ، بلکه افسار نیروهای تندرو نیز در دست اوست به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مناقع اقتصادی و سیاسی اش توسط دولت جدید تضعیف خواهد شد .

این حمایت ضروری است . 5 هفته بعد از پیروزی همراه با شگفتی حسن روحانی درانتخابات بسیاری از ایرانیان – که گمان میکردند رژیم جمهوری اسلامی صندوقهای رای و نتایج آراء را کنترل می کند- هنوز هم در مورد دلایل اینکه چرا رهبر عالی ایران اجازه داد چهره ای میانه رو انتخابات مهم ریاست جمهوری را که تاثیرات زیادی بر ماجرای هسته ای نیز دارد ، ببرد .

روحانی مذاکره کننده سابق هسته ای ایران و تنها کسی است که توانسته با توقف غنی سازی از طرف ایرانیان با غرب تعامل کند .

پیش از رای گیری، بسیاری از ایرانیان معتقد بودند  که آیت الله خامنه ای از سعید جلیلی حمایت می کند . اصرار جلیل بر مقاومت در برخورد با قدرت های جهانی درگیر در پرونده هسته ای ایران باعث شد رای دهندگان ایرانی از اینکه وضعیت اقتصادی بدتر شود و جنگ هسته ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری پیش آید ، بترسند. ایران از سال گذشته که تحریم ها محدودیت بیشتری با خود به همراه آوردند، اخیر با تورم 35.9 درصدی درگیر بوده و بیکاری جوانان به 28.3 درصد رسیده و ارزش ریال تا 50 درصد سقوط کرده بود.

رهبر عالی ایران که براساس نظرسنجی ها به شدت نگران شرکت رای دهندگان ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری بود ، تلاش زیادی کرد که ایرانیان و به خصوص کسانی که حتی به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد نداشتند را هم قانع به حضور در انتخابات کند .

یکی از تحلیلگران اصلاح طلب در ایران گفت:« در روز رای گیری {آیت الله} خامنه ای  به این نتیجه رسید که چهار سال زندان کردنها و دیکتاتوری مطلق که بالاترین میزان دیکتاتوری در هفت دهه گذشته محسوب می شد ، خواست های مردمی برای اعتدال و اصلاحات را تغییر نمی دهد.»

وی افزود:« احتمالا آیت الله خامنه ای شخصا به جلیلی رای داده است اما به این نتیجه رسید که حتی با پیروزی روحانی نیز انتخابات را نمی بازد و نقشی کلیدی در جلوگیری از دخالت نزدکیانش درانتخابات ایفا کرد .»

تحلیلگران معتقدند آیت الله متوحه شد که تنش های موجود و انقلابهای منطقه و نا امیدی رو به رشد ایرانیان از وضعیت اقتصادی و تاثیر تحریم ها بر زندگی شان حیات رژیم را با خطر رو به رو می سازد و این مسئله هیچ راهکاری جز اینکه منعظف باشد ، پیش رویش نگذاشت .

یک سیاستمدار طرفدار اصلاحات گفت :«قبل از انتخابات خامنه ای در یکی از جلسات خصوصی گفته بود که روحانی به عنوان نازمدی اعتدال گرا نه رای بنیادگرایان را دارد و نه اصلاح طلبان را . اما وقتی صدای مردم را شنید ، انتظاراتشان، شعارها و خواسته هایشان و امیدهایشان را دبد نتیجه را قبول کرد.»

صدای ایرانیان بعد از انتخابات شنیده شد ؛ یعنی زمانی که به خیابانها ریختند و به جای شعار «مرگ بر دیکتاتور» ، که در سال 2009 در اوج تظاهرات های خیابانی داده می شد، شعار دادند :«دیکتاتور متشکریم!دیکتاتور متشکریم» اینکه آیا تغییر واقعی در رویکرد رهبر ایران به سیاست های داخلی و خارجی وجود دارد، از بیانیه ها و صحبت های عمومی او مشخص نیست اما تحلیلگران براین باورند که روحانی که روابط خوبی با آیت الله خامنه ای در طول سی سال گذشته داشته است ، می تواند رهبر ایران را همانطور که خود با چالشها درگیر است ، در کنار خود نگه دارد .

رسانه های داخل ایران گزارش کرده اند که روحانی یم هفته قبل از انتخابات نامه ای به او نوشت و به او اطمینان داد که در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور، به نظام جمهوری اسلامی وفادار می ماند .

یکی از مشاوران اقتصادی که با نظام جمهوری اسلامی همکاری می کند ، می گوید :« به نظر می رسد رهبر ایران تصمیم گرفته است که فرصت خوبی برای معامله در برنامه هسته ای بدهد اگر ایرانی در این کار موفق شد ، رژِم پیروزی او را متعلق به همه می داند و اگر نتواند پیروز شود، این اطلاح طلبان هستند که سرزنش می شوند.»

منتشر شده در: رجا نیوز