چند روز پیش به پیشنهاد یکی از همکارانم، لیست تمام تحریم هایی که آمریکا بعد از اجرایی شدن برجام و عمل کردن ایران به تعهداتش در توافق هسته ای را علیه کشورمان اعمال کرده از سایت وزارت خزانه داری تهیه کردم . بیشتر این تحریم ها در شرایطی علیه کشورمان و یا برخی از افراد اعمال شده که آمریکایی ها و مسئولان وزارت خارجه کشورمان معتقد بوده اند این تحریم ها نقش برجام نیست و شاید فقط روح برجام را نشانه رفته باشد!

این اینفوگرافی در روزنامه فرهیختگان در تاریخ ششم تیرماه منتشر شد. تحریمهای بعد از برجام