خوشحالم که تو برنامه «بدون توقف» شرکت کردم و می تونم سوالات و ابهاماتی که ذهن خیلی از ما رو درگیر خودش کرده رو  بپرسم. ما به این راحتی ها قانع نمیشیم. شما هم نشید. مطالبه گری کنید؛ بدون رودربایستی ….