تبعیض و نفرت پراکنی در آمریکا

ایران پرس: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اقلیت‌ها، در گزارشی ضمن هشدار درباره تشدید نابرابری‌ها و نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها در نظام قضایی و رسانه‌ای آمریکا، بر ضرورت ایجاد معاهده‌ای بین المللی برای مقابله با نفرت پراکنی تاکید کرد.
«فرناند دو وارنس» در پایان خود به آمریکا خاطرنشان کرد که اقلیت ها در این کشور همچنان از «نابرابری، تبعیض و گفتمان نفرت پراکنی» رنج می برند و بحران بهداشتی ناشی از همه گیری کرونا و به دنبال آن بحران اقتصادی ناشی از آن، این نابرابری ها را تشدید کرده و اقلیت هایی را که به حاشیه رانده شده اند، بیش از همه موجب رنج آنها شده است.

به عقیده گزارشگر ویژه سازمان ملل، نظام قضایی و زندان های آمریکا، با حضور بیش از حد سیاه پوستان و لاتین تبار که با وزن جمعیتی آنها مطابقت ندارد، این تصور را که «ثروتمندترها بخشیده و فقرا مجازات می شوند» قوت می بخشد.

هشدار جدی سازمان ملل درباره وضعیت ناهنجار و حتی فاجعه بار اقلیت های نژادی و تداوم انواع تبعیض ها در آمریکا از جمله تبعض نژادی نشانگر وجود بحرانی اجتماعی عمیق در این کشور مدعی حقوق بشر است.

این مساله ای است که حتی «جو بایدن» رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیز به آن اذعان کرده است. بایدن در توئیتی نوشت: “واقعیت این است که نژادپرستی نظام مند همه جنبه‌های زندگی آمریکایی را در بر گرفته است.”

اذعان بایدن به نژاد پرستی نظامند در آمریکا و به خصوص وضعیت ناهنجار و ضد انسانی سیاهان، آنهم در کشوری که داعیه پیشتازی در زمینه حقوق بشر در جهان را دارد، پرده از واقعیتی تلخ در جامعه آمریکا بر می دارد. در واقع تبعیض نژادی، آموزشی، شغلی، اجتماعی ونیز اعمال خشونت علیه سیاه پوستان، به رویه ای عادی تبدیل شده است. اکنون همین رویه در آمریکا علیه لاتین تبارها نیز دنبال می شود.

در سال های اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» با توجه به نگرش های راست گرایانه و نژاد پرستانه وی، نژاد پرستی و خشونت های نژادی در آمریکا گسترش زیادی یافته است.

ترامپ یکی از بزرگترین حامیان جنبش های برتری سفیدپوستان بود به طوری که بارها از جنبش های ضدنژادپرستی مانند «جان سیاه پوستان مهم است» انتقاد کرد. ترامپ تنها رئیس جمهور دریک قرن اخیر آمریکا بود که به صورت آشکار نژادپرستی را نکوهش نکرد.

در این میان نقش گروه‌های راست گرای افراطی خود برتر پندار به صورتی فزاینده ای در سیاست داخلی آمریکا نیز پر رنگ شده و این گروه‌ها اقدامات خشونت بار خود علیه اقلیت های قومی و نژادی مانند سیاه پوستان و لاتین تبارها را تشدید کرده اند. گروههای راست گرای افراطی که نژاد پرستی را سرلوحه خود قرار داده اند خواستار اخراج همه اقلیت ها از آمریکا هستند.

اساسا تبعیض نژادی و نژادپرستی همواره به عنوان یک مسأله مهم در جامعه آمریکا مطرح بوده است. این مساله ابعاد مختلفی دارد که از جمله باید به تبعیض آموزشی، شغلی، اجتماعی ونیز اعمال خشونت علیه اقلیت‌های نژادی به ویژه سیاه پوستان وبرخوردهای دوگانه با سفید پوستان و اقلیت های نژادی در نظام قضایی آمریکا اشاره کرد.

«ثمانه اکوان» کارشناس سیاسی می گوید: “نژادپرستی در ایالات متحده ساختاری و سیستماتیک است؛ وقتی فردی مانند ترامپ با وجود شعارهای نژادپرستی طرفدار پیدا می‌کند و بر سمت ریاست جمهوری می‌نشیند، این امر نشان می‌دهد سفید برترپنداری به راحتی در آمریکا از میان نخواهد رفت چون عده‌ای در این کشور هرگز سیاهان را نخواهند پذیرفت.”

تفکر آمریکایی اساسا مروج نژاد پرستی آشکار وپنهان و تحقیر سیاه پوستان ولاتین تبارها و تلقی آنها به عنوان شهروندان درجه دو است. در برهه کنونی با گسترش روزافزون جنبش ها وگروه های سفید پوست برتر پندار در کشورهای غربی به ویژه در آمریکا، سیاه پوستان و لاتین تبارها بیش از پیش در معرض خشونت و تبعیض نژادی قرار گرفته اند.

لینک مطلب در سایت منتشر کننده