آیا جنگ اوکراین به معنای فروپاشی نظم بین المللی کنونی است؟

ثمانه اکوان - دنیا در حال تماشای بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. در یک سوی میدان، اوکراین قرار دارد که با اعتماد به غرب و به خصوص آمریکا، فکر عضویت در ناتو و استفاده از مزایای نظامی این اتحاد را در مقابل روسیه در سر داشت و آن سوی دیگر روسیه قرار دارد که می‌گوید آمریکا نباید با استفاده از کشورهای همسایه من، راههای تهدید و ایجاد پایگاه نظامی در اطراف کشورم را برای خود و متحدانش باز کند. نظم بین المللی اما در این باره چه می‌گوید؟ نظم بین المللی به [...]

حمله روسیه به اوکراین به دلیل نگرانی از نفوذ ناتو به شرق بود/ دکترین مونرو نمونه استاندارد دوگانه غرب

به گفته کارشناس مطالعات بین‌الملل، حمله روسیه به اوکراین را باید در حس سلطه‌جویی غرب و برنامه گسترش ناتو به شرق ریشه‌یابی کرد. گروه جهان خبرگزاری آنا- محمد جعفری؛ وقتی‌که پلیس به صحنه درگیری بین دو نفر می‌رسد و بر اساس شواهد و قرائن متوجه می‌شود که یکی از آن دو با سلاح سرد یا گرم به فرد دیگر حمله کرده، درواقع بر اساس قوانین موجود فرد ضارب به‌عنوان متهم بازداشت می‌شود، به دادگاه فرستاده می‌شود، مورد طعن‌ولعن عموم قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود، اما نه پلیس نه قاضی و نه حتی هیئت‌منصفه چندان توجهی به [...]

Go to Top