حذف اسناد تاریخی شکست آمریکا در افغانستان

بازرس ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان [...]

تدوام مصالحه یا تقویت مبارزه؟

با آغاز سال 2015 میلادی روند صلح و آرامش در [...]

منافع مشترکی با آمریکا در افغانستان نداریم

نشست سه جانبه وزرای خارجه کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان، [...]

Go to Top