رابطه دموکرات‌ها با خاندان سعودی به کجا ختم می‌شود؟

‌۲۰ سال از زمانی که آمریکا به بهانه حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر، به افغانستان و عراق تهاجم نظامی کرد، می‌گذرد. حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ روابط ایالات‌ متحده با کشورهای عرب و مسلمان را بشدت دستخوش تغییر [...]

دلیل نگرانی عربستان از انتشار اسناد 28 صفحهای حوادث 11 سپتامبر چیست؟

آیا عربستان سعودی یکی از متحدان اصلی امریکا است که در عین اتحاد، دستی هم در حملات 11 سپتامبرداشته است؟ زمانی که آمریکایی‌ها درباره این موضوع سؤال می‌پرسند، منظورشان آشکار شدن ابعاد پنهانی گزارش سال 2002 کنگره در مورد حوادث [...]

Go to Top