مروری بر تاریخ آمریکا و مهمترین رخدادهای بین المللی

 

📜 در روز ۲۵ سپتامبر سال ۱۶۹۰ ؛۳۳۰ یک‌سال پیش در چنین روزی، نشریه پابلیک آکروپولیس در بوستون انتشار یافت. این نشریه قرار بود به‌صورت ماهانه منتشر شود اما تنها یک شماره آن انتشار یافت و به‌سرعت توقیف شد. این روزنامه نخستین روزنامه چندین‌صفحه‌ای در آمریکا بود.

📜 در روز ۲۵ سپتامبر سال ۱۷۸۹ ؛ ۲۳۲ سال پیش در چنین روزی، کنگره ایالات‌متحده ۱۲ اصلاحیه قانون اساسی را به تصویب رساند که از این ۱۲ ماده به‌عنوان منشور حقوق در آمریکا یاد می‌شود.

📜 در روز ۲۵ سپتامبر سال ۱۹۱۲؛ ۱۰۹ سال پیش در چنین روزی مدرسه روزنامه‌نگاری دانشگاه کلمبیا در نیویورک افتتاح شد.

📜 در روز ۲۵ سپتامبر سال ۱۹۲۶؛ ۹۵ سال پیش در چنین روزی، معاهده بین‌المللی سرکوب و از بین بردن هر نوع تجارت برده و برده‌داری توسط جامعه ملل تصویب شد .

📜 در روز ۲۵ سپتامبر سال ۱۹۷۷؛ ۴۴ سال پیش در چنین روزی در حدود ۴۲۰۰ نفر از مردم در اولین ماراتن شیکاگو شرکت کردند.

مرور تاریخ جهان و آمریکا هر روز در «جهان ما»