مروری بر تاریخ آمریکا و مهمترین رخدادهای بین المللی

تقویم تاریخ 26 اوت

📜در روز ۲۶ اوت سال ۱۹۲۰؛ ۱۰۱ سال پیش در چنین روزی، متمم نوزدهم قانون اساسی آمریکا اجرایی شد و بر اساس آن به زنان در آمریکا حق رای داده شد.

📜 در روز ۲۶ اوت سال ۱۹۷۰؛ ۵۱ سال پیش در چنین روزی، پنجاهمین سالگرد حق رای زنان تبدیل به اعتصاب عمومی آنها برای گرفتن حق برابری حقوق در مقابل مردان شد.

مرور تاریخ جهان و آمریکا هر روز در «جهان ما»