مروری بر تاریخ آمریکا و مهمترین رخدادهای بین المللی

📜در روز ۲۹ سپتامبر سال ۱۷۸۹؛ ۲۳۲ سال پیش در چنین روزی، اولین کنگره ایالات‌متحده افتتاح شد.

📜در روز ۲۹ سپتامبر سال ۱۷۸۹؛ ۲۳۲ سال پیش در چنین روزی، وزارت جنگ ایالات‌متحده برای اولین‌بار ارتشی قدرتمند از صدها مرد را تشکیل داد.

📜در روز ۲۹ سپتامبر سال ۱۹۰۷؛ ۱۱۴ سال پیش در چنین روزی اولین سنگ‌بنای کلیسای سنت پیتر و سنت پل که هم‌اینک با عنوان کلیسای ملی واشنگتن شناخته می‌شود در شهر واشنگتن دی ۳۰ گذاشته شد بنا نهاده شد.

📜در روز ۲۹ سپتامبر سال ۱۹۲۳؛ ۹۸ سال پیش در چنین روزی قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان آغاز شد.

📜در روز ۲۹ سپتامبر سال ۱۹۲۳؛ ۹۸ سال پیش در چنین روزی قیمومیت بریتانیا بر فلسطین نیز آغاز شد.

📜در روز ۲۹ سپتامبر سال ۱۹۷۱؛ ۵۰ سال پیش در چنین روزی، عمان به اتحادیه کشورهای عربی پیوست .

📜 در روز ۲۹ سال ۱۹۹۰؛ ۳۱ سال پیش در چنین روزی، ساخت ۲دو کلیسای سنت پیتر و سنت پل که به نام کلیسای جامع شهر واشنگتن شناخته می‌شود در واشنگتن کامل شد.

📜در روز ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۱۹؛ دو سال پیش در چنین روزی خشونت و آمار پائین رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان ثبت شد.

مرور تاریخ جهان و آمریکا هر روز در «جهان ما»